• Cymorth Ffoniwch 86-13682157181

Sut i Ddewis Cadeiriau ar gyfer Eich Tabl Bwyta

Dyma sut i ddewis cadeiriau ar gyfer eich bwrdd bwyta:
Graddfa
Er cysur, rhaid i raddfeydd priodol eich bwrdd bwyta a'ch cadeiriau fod yn gydnaws.
Os ydych chi'n mesur o ben y bwrdd i'r llawr, mae'r mwyafrif o fyrddau bwyta yn amrywio rhwng 28 a 31 modfedd o uchder; uchder 30 modfedd yw'r mwyaf cyffredin. O ben y sedd i'r llawr, mae cadeiriau bwyta yn aml yn amrywio rhwng 17 ac 20 modfedd o uchder. Mae hynny'n golygu y gallai'r pellter rhwng y sedd a'r pen bwrdd fod yn unrhyw le rhwng 8 a 14 modfedd.

Mae'r ystafell fwyta ar gyfartaledd yn canfod pellter o 10 i 12 modfedd y mwyaf cyfforddus, ond mae'n amrywio yn ôl trwch y pen bwrdd, uchder y ffedog, ac yn ôl maint y ystafell fwyta.

Uchder y Sedd
I ddod o hyd i'r pellter uchder sedd-i-fwrdd-uchder rydych chi'n ei gael yn gyffyrddus, profwch fwrdd (neu fyrddau) gyda chymysgedd o gadeiriau gwahanol.
Peidiwch â mesur o ben bwrdd i'r sedd yn unig. Os nad oes ffedog ar y bwrdd, mesurwch o waelod y pen bwrdd i ymyl uchaf sedd y gadair. Os oes ffedog ar y bwrdd, mesurwch o waelod y ffedog i ben y sedd.
Sylwch a yw sedd y gadair yn galed neu wedi'i chlustogi. Mae seddi clustogog yn tueddu i gywasgu pan fyddwch chi'n eistedd. Os yw'r padin yn drwchus, gall y cywasgiad fod yn sylweddol. I gael darlleniad cywir, mesurwch o ben y sedd wedi'i glustogi i'r llawr tra bod y gadair yn wag, ac yna gofynnwch i rywun ei mesur eto wrth i chi eistedd. Ychwanegwch y gwahaniaeth rhwng y ddau i'ch pellter bwrdd-i-sedd delfrydol.

Lled a Dyfnder
Nid yw graddfa yn ymwneud ag uchelfannau cydnaws yn unig. Mae angen cadeiriau arnoch hefyd sy'n ffitio o dan eich bwrdd.


Amser post: Ebrill-26-2020